Arter Cracked


Last download:

iPhone and iPad Mirrors

Android Mirrors

Informations About Arter

App Description

Velkommen til Artsapp! Artsapp er utviklet for å forenkle artsregistrering i forbindelse med naturtypekartlegging, men appen kan også brukes i andre sammenhenger.

Ta med appen i felt, eller gjør registreringer der det måtte passe, online eller offline. Eksporter registreringene dine fra appen og få dem sendt på e-post, klare for å overføre til Artsdatabankens infrastruktur.

Denne versjonen gjør det mulig å registrere karplanter, lav, moser og sopp innenfor utvalgte rødliste- og svartelistekategorier, samt noen utvalgte arter i tillegg. Du kan søke etter arter ved å skrive norsk eller vitenskapelig navn, og du kan filtrere på artsgruppe og kategori.

Feilmeldinger og forbedringsforslag sendes [email protected] eller [email protected]

App Changes

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Arter screenshot 1 Arter screenshot 2

Other like a:
Arter Torrent Download
Arter iPad Download Free
Arter where get for free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *