CML MagicMoment Full Version


Last download:

iPhone and iPad Mirrors

Android Mirrors

Informations About CML MagicMoment

App Description

Sứ mạng CML
1. Giúp cho khách hàng – cá nhân hình thành những kỹ năng, kiến thức và những giá trị cuộc sống để thành công và hạnh phúc hơn.
2. Giúp khách hàng – tổ chức xây dựng và hoàn thiện văn hóa, tinh thần đồng đội để phát triển bền vững và trở nên hiệu quả hơn trong hoạt động.
3. Không ngừng hoàn thiện công nghệ đào tạo và huấn luyện của công ty để đóng góp cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của đất nước.
4. Quan tâm và nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên trong công ty.
5. Tôn trọng bản sắc cá nhân, trân trọng mọi sự đóng góp không phân biệt lớn nhỏ của mỗi thành viên.
6. Xây dựng phong cánh làm việc chuyên nghiệp, nếp sống văn minh, tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Giúp mỗi cá nhân phát triển về chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thiện nhân cách.

App Changes

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

CML MagicMoment screenshot 1 CML MagicMoment screenshot 2 CML MagicMoment screenshot 3 CML MagicMoment screenshot 4

Other like a:
CML MagicMoment Warez Download
CML MagicMoment iPhone direct link
CML MagicMoment where get for free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *